Lakovací zařízení

Kruhový automat R 700 e slouží k (polo)automatickému lakování různých materiálů v malosériové i velkosériové výrobě. Velmi vhodný na kruhové a kuželovité tvary obrobků. Kompaktní plošný stříkací automat KFS 2000 byl koncipován k racionálnímu lakování malých dílů. Obsluhu provádí jedna osoba a díky čistě osazovací činnosti je dosahováno vyšší výrobní kapacity. Ovládání automatu KFS umožňuje nejjednodušší zadávání požadovaných hodnot pro oblast stříkání, pracovní rychlosti i připojovací varianty stříkacích zařízení. Zařízení pro vícesložkové materiály K-Mix je velmi vhodné pro procesy míchání a dávkování, vyžadující přesnou recepturu. Zařízení K-Mix najde uplatnění tam, kde je nutné přesné a spolehlivé dávkování, míchání a dopravování materiálů v určitém směšovacím poměru. Lakovací robot GR 630 ST slouží k automatickému nanášení laku od minimálních až po velké série. Tento robot se programuje pomocí„samoučícího procesu“.